Zorgverzekeraar

Kraamzorg valt binnen de basisverzekering. Het wordt dus altijd vergoed, ook als ik niet geregistreerd sta bij jouw zorgverzekeraar. De kraamzorg is dus altijd mogelijk. Je betaalt alleen de wettelijke eigen bijdrage. Ben je hoog aanvullend verzekerd dan wordt deze eigen bijdrage ook vergoed. Per verzekeraar gelden andere regels voor de vergoeding van kraamzorg.

Kraamuren

De kraamuren worden bepaald door het Landelijk Indicatie Protocol (LIP).

Op dit moment is de basiszorg 49 uur wanneer je borstvoeding geeft en 45 uur wanneer je kunstvoeding geeft. Deze uren worden verdeeld over 8 dagen. Indien noodzakelijk kunnen het aantal zorguren, in overleg met de verloskundige, bijgesteld worden of kan de zorg met 2 extra dagen verlengd worden. Je krijgt gegarandeerd de uren zorg waar je, volgens je verzekering, recht op hebt. Ik vind het ook erg belangrijk dat er geen onnodige wisselingen plaatsvinden. Waar ik de zorg start, maak ik het in principe ook af.